ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ :       Η  ΝΥΦΗ  ΤΟΥ   "Α Μ Β Ρ Α Κ Ι Κ Ο Υ"
Πανοραμική  Φωτογραφία Αμφιλοχίας
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ιστορία

Εκκλησίες
Μπούκα
Λιμναία
Πληροφορίες
Μαγειρική
Δίαιτα
Επιμέλεια


Παραλία Αμφιλοχίας

 

 Αη Γιώρης Αμφιλοχίας Δυτική Αποψη Αμφιλοχίας Γενική Αποψη Αμφιλοχίας Αποψη Ανατολικής περιοχής Αμφιλοχίας Το Λιμανάκι Αμφιλοχίας 
 Αποψη παραλίας Αμφιλοχίας
 Θεοφάνεια Στό Μπαστούνι Αμφιλοχίας Γενική άποψη Αμφιλοχίας Στρογγυλό Αμφιλοχίας Πλατεία Στυλιανού Χούτα
 Παιδική  Χαρά Αμφιλοχίας Παραλία Αμφιλοχίας Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών Δορυφορική Φωτογραφία Αμβρακικού Χάρτης Περιοχής Δήμου Αμφιλοχίας 
  


 ------------------------------------
Βασική πηγή συλλο
 γής  πληροφοριών 
 είναι: "Ο τουριστικός
  Οδηγός " που εξέδω
 σε ο Δήμος  Αμφιλο
 χίας και το ημερολό
 γιο του Ιεραποστολι
 κού Συλλόγου "Κυρη
 ναίος
"
  Επισκέπτες :

    
    
Αναπροσαρμογή 10-9-2013


             Σχετικά Links 
  Radio Amfilochia
    Ραδιοφωνικού σταθμού 
 

          Ο καιρός της Αμφιλοχίας
      

      

Φτιάχνοντας αυτή την ιστοσελίδα δεν φιλοδοξούμε να έχετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση γύρω απ' την Αμφιλοχία. Ισως κάτι τέτοιο να ήταν και έξω απ' το σκοπό που θέλουμε να εξυπηρετήσει. 
Οι γνώσεις άλλωστε για την ιστορία της Αμφιλοχίας που παρουσιάζει μεγάλα χρονικά κενά δεν θα επέτρεπαν να γίνει με απόλυτη επιτυχία κάτι τέτοιο. 
Προσπαθήσαμε όμως να συμπεριλάβουμε σε μια ιστοσελίδα, βασικές γνώσεις για την ιστορία, την κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης μας, αλλά και καθημερινές πρακτικές λεπτομέρειες που θα ενδιαφέρουν όχι μόνο τον ξένο ή τον Έλληνα επισκέπτη, αλλά και τους όπου γης Αμφιλοχιώτες συνοδεύοντας τα γραπτά κείμενα με ένα φωτογραφικό υλικό.
 Η Αμφιλοχία δεν είναι μόνο μια όμορφη πόλη που αγκαλιάζει τους γύρω απ' τον όρμο της λόφους, δεν είναι μόνο ένας τουριστικός πόλος έλξης των εκδρομέων αλλά και μια ζωντανή παρουσία της ιστορίας και της παράδοσης των Ακαρνάνων. 
Ενός λαού που ρίζωσε σ' αυτό τον τόπο εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Ελπίζουμε τα κείμενα και οι φωτογραφίες αυτής της ιστοσελίδας να μπάσουν τον επισκέπτη στον κόσμο της Αμφιλοχίας, να τον κάνουν να γνωρίσει την πραγματική της ταυτότητα και ν αποτελέσει ειδικότερα ένα στοιχείο ανάδειξης της ιστορικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και διοικητικής συνάφειας της πόλης με την ευρύτερη περιοχή.
Πιστεύουμε ότι ο επισκέπτης αυτής της ιστοσελίδας  θα κάνει πλουσιότερες τις γνώσεις του για την πόλη μας που όχι άδικα αποκλήθηκε η νύφη και το στολίδι του Αμβρακικού.

    
Αναζήτηση με Yahoo
    Αναζήτηση με  Google      
     ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  GOOGLE